Identifikovanje opasnosti i uvođenje kontrolnih mera čini korišćenje na radnom mestu bezbednijim.

Nosioci dužnosti moraju izabrati najbolje bezbednosne mere za zadatak, s obzirom na vrstu posla i radno okruženje. Rad mora biti pravilno planiran i opasnostima upravljano na gradilištu.

Operateri moraju biti obučeni i kompetentni pre upotrebe platformi i moraju pratiti uputstva za upotrebu proizvođača. Operateri takođe moraju da koriste bezbedne mere i da koriste radne platforme u njenim granicama.

Radne platfrome mogu ozbiljno povrediti ljude na sledeće načine:

Uklještenje – Operater može biti zarobljen između radne platforme i fiksne konstrukcije, na primer kada se kreće u uskim delovima čelične konstrukcije iznad glave. Operateri mogu biti zarobljeni u kontroli platforme i, ako se to dogodi, možda neće moći da zaustave Platformu.

Prevrtanje – Na neravnoj površini, Mobilna radna platfroma može da se prevrne bacanjem rukovaoca sa radne platforme.

Pad – Operater može pasti sa platforme dok radi. Mogu se čak i katapultirati ako, na primer, točkovi uđu u rupu ili udare u neki kamen ili veci cvrsti predmet.

Sudar – Mobilna radna platfroma može udariti pešake, ili obližnja vozila ili dodirnuti nadzemne dalekovode.

Upravljanje opasnostima

Planiranje bezbednog načina obavljanja posla može pomoći da se identifikuju opasnosti bilo kog posla korišćenjem Mobilne radne platfrome. Planiranje bezbednog rada uključuje proces upravljanja opasnostima, a to je:

Identifikujte opasnosti.

Procenite opasnosti – odlučite da li su identifikovane opasnosti značajne. Da li bi naneli ozbiljnu štetu?
Kontrolišite opasnosti – eliminišite, izolujte ili minimizirajte opasnost. Ovo uključuje izbor prave radne platfrome za zadatak i radno mesto.
Održavajte plan rada ili drugu bezbednosnu dokumentaciju. Pratite opasnosti i ažurirajte plan rada ili analizu zadataka

Identifikujte i procenite sve opasnosti za svaki posao, lokaciju ili zadatak.

Ovo su neki načini da se identifikuju opasnosti dok radite sa Radnim platformama:

Fizičke inspekcije – hodajte po radnom mestu koristeći kontrolnu listu da biste identifikovali opasnosti i upravljali njima.
Analiza zadatka – pogledajte svaki zadatak i identifikujte opasnosti koje su uključene.
Analiza procesa – identifikujte opasnosti u svakoj fazi projekta ili dela rada.
Pregledajte istrage nesreća i incidenata – identifikujte opasnosti i vidite šta je izazvalo nesreće koristeći istrage nesreća na sličnoj opremi ili radu.

Proceniti opasnost

Odlučite da li su identifikovane opasnosti značajne. Koliko je verovatno da bi neko mogao biti povređen i, ako je povređen, koliko ozbiljno bi mogao da bude povređen? Ako bi neko mogao biti ozbiljno povređen, onda je to velika opasnost. Sve značajne opasnosti treba kontrolisati kako bi se sprečilo da bilo ko bude ozbiljno povređen. Iako su značajne opasnosti glavni prioritet, sve opasnosti treba da imaju efikasne kontrole.

Kontrole opasnosti

Prvo pokušajte da eliminišete opasnost, ali ako to nije moguće, onda je izolujte, i kao poslednje sredstvo pokušajte da smanjite štetu koju bi opasnost mogla da izazove, tako što ćete je svesti na minimum. Možda će biti potrebno koristiti kombinaciju kontrola.

Razvijte načine za kontrolu opasnosti koje koriste „grupne kontrole“ (kao što je zaštita ivica) koje štite više od jednog radnika od opasnosti. Grupne kontrole su bolje od „individualnih kontrola“, koje štite samo jednu osobu (kao što je zaštita od pada).