Sada postoje dva glavna načina za klasifikaciju Mobilnih pokretnih platformi:
Po grupi
Po tipu
Hajde da prođemo kroz svaku klasifikaciju.

Mobilne radne platforme klasifikacija po grupama

Grupa Platformi je određena njegovom lokacijom platforme u odnosu na liniju prevrtanja.

Niste sigurni koja je linija preokreta?

To je područje ograničeno točkovima mašine ili podnožjem.

GRUPA A
Platforme-ove grupe A imaju platformu koja se pomera vertikalno dok se stalno nalazi unutar linija prevrtanja mašine.

Drugim rečima, platforma ostaje direktno iznad šasije i nikada se ne proteže dalje od nje.

GRUPA B
Ova grupa uključuje sve druge Platforme koji nisu u grupi A.

To jest, radna platforma grupe B pokretnih radnih platformi za podizanje se proteže izvan linija prevrtanja mašine.

Mobilne platforme Klasifikacija po tipu
Sada kada smo jasni o grupnim i klasifikacijama, pređimo na tip.

Tip Platformi je zasnovan na tome kako se mašina kreće horizontalno.

Drugim rečima, tip ima veze sa načinom na koji Platfroma može da vozi ili putuje po zemlji.

Koliko tipova Mobilni platformi postoji?

Odgovor: Postoje 3.

Hajde da prođemo kroz svaku vrstu.

MOBILNA PLATFROMA TIP 1
Pokretna radna platforma tipa 1 može da se kreće samo u spremljenom položaju.

To znači da platforma mora biti potpuno spuštena pre nego što možete da pomerite mašinu.

MOBILNA PLATFROMA TIP 2
Platfrome tipa 2 imaju dve karakteristike:

Mogu da se kreću dok je platforma podignuta
Njihovo kretanje se kontroliše sa šasije (za razliku od radne platforme)

MOBILNA PLATFROMA TIP 3
Oni su veoma slični tipu 2.

Ali dok se kretanje Platfrome tipa 2 kontroliše sa šasije, kretanje Mobilne tipa 3 se kontroliše sa radne platforme.